لینک کلی محصولات مواد

تست کشش و فشار چند منظوره (یونیورسال)    
  سروالکتریکال 100کیلو
    500 کیلو
    2تن
    5تن
    15تن
    40تن
  نرم افزار کشش یونیورسال نرم افزار
  ضمائم فک خودکار دستی
    فک گیره ای
    فک هیدرولیک
    فک خودکار پنوماتیک
    فک قرقره ای
    فک فشاری
    فک خمش
    فیکسچر تست ضریب اصطحکاک
    فیکسچر اورینگ
    فکهای تست پیچ و مهره
    فکهای تست چوب
    آماده سازی نمونه
    نیرو سنج لودسل
تست ضربه تست ضربه پاندولی دستگاه تست ضربه به ظرفیت 20 ژول، دارای نمايشگر دیجیتال
  دستگاه تست ضربه به ظرفیت 50 ژول، دارای نمايشگر LCD دیجیتالی پیشرفته
  دستگاه تست ضربه به ظرفیت 200 ژول، دارای نمايشگر LCD دیجیتال پيشرفته
  دستگاه تست ضربه به ظرفیت 300 ژول، با بالابر برقی و ترمز ، دارای نمايشگر LCD
  دستگاه ناچ زن نمونه تست ضربه  
تست پخت لاستیک – رئومتر دستگاه رئومتر لاستیک  
  مونی ویسکومتر لاستیک  
تست اندیس جریان مذاب دستگاه تست انديس جريان مذاب با برش پیش‌تنظیم، تک ناحیه‌ای  
  دستگاه تست انديس جريان مذاب با برش پیش‌تنظیم، دو ناحيه‌ای  
تست پیچش وتابیدگی پیچش ظرفیت 50 نیوتن‌متر، عملکرد دستی  
  پیچش ظرفیت 300 نیوتن‌متر رايانه‌ای  
تست خستگی چرخشی تست خستگی چرخشی چهار نقطه‌ای  
  تست خستگی چرخشی تک تکیه گاهی  
تست جهندگی لاستیک دستگاه تست جهندگی لاستیک دیجیتالی  
تست سایش لاستیک تست سایش لاستیک  
سختی سنج لاستیک وپلاستیک سختی‌سنج شور A  
  سختی‌سنج شور B  
تست خم و باز خم دستگاه تست خم و بازخم میلگرد و تسمه  
تجهیزات آموزشی آزمایشگاه مقاومت مصالح پیچش شفت‌ها با ظرفیت 50 نیوتن‌متر  
  دستگاه آموزش آزمون تنش وکرنش  
  دستگاه پیچش الاستیک  
  دستگاه آزمايش خزش سرد نمونه‌های پلاستیکی، لاستیکی و سربی  
  دستگاه تست کمانش دیجیتال  
  دستگاه آزمایش خیز تیر متقارن - دیجیتال  
  خیز تیرهای نامتقارن  
  خیز تیرهای منحنی  
  دستگاه نشاندهنده ترانسدیوسر  
تجهیزات آموزشی آزمایشگه دینامیک چرخدنده خورشیدی  
  - چرخدنده ساده  
  - بالانسینگ  
  - خستگی لاستیک  
  - دور بحرانی شفها  
  - تست بادامک  
  - یاتاقان ژورنال  
  - ارتعاشات پیچشی  
  - نوسانات یک درجه آزادی با میرا کننده  
  - نوسانات عرضی تیرها با جاذب ارتعاش  
  - نوسانات اجباری تیرها با میرا کننده  
دستگاهای شاخه نظامی دستگاه تست خلاء (آب بندی فشنگهای جنگی)  

 

منوها