خزش سرد

ویژگی‌ها

- ظرفیت:25 کيلوگرم

- اعمال نیرو توسط وزنه و اهرم

- مجهز به یک صفحه عقربه‌ای گیج دقیق جهت اندازه‌گیری تغییر طول نمونه

- اپراتوری آسان

کاربرد

تحقیق و بررسی آزمون خزش بر روی نمونه‌های پلاستیکی، لاستیکی و سربی

توضیحات

تغییر شکل مواد تحت تاثیر تنش ثابت در طول زمان خزش نامیده می‌شود. این دستگاه امکان انجام آزمون خزش بر روی نمونه‌های پلاستیکی، لاستیکی و سربی را فراهم نموده و در این دستگاه داده‌برداری باید بصورت دستی انجام گردد.

منوها