تنش کرنش

ویژگی‌ها
- استفاده از Strain Guage ها بصورت Full Bridge و تحلیل قانون پل وتستون در نمونه‌های مختلف
- دارای نمایشگر دیجیتالی پرتابل با قابلیت‌های ویژه جهت قرائت نسبت خروجی پل (mv/v)
- مجهز به پانل آموزشی به همراه سه نوع نمونه آزمایش ( خمشی، پیچشی و کششی)
- آموزش کاربرد Strain Guage در آزمون‌های کشش، خمش و پیچش
- دارای ضمائم اعمال نیرو
کاربرد
جهت تحقیق و بررسی و آشنایی با طرز کار Strain Guage ها و قانون پل وتستون در نمونه آزمایش‌های مختلف
توضیحات
این دستگاه امکان آموزش کاربرد Strain Guage در آزمون‌های کشش، خمش و پیچش در نمونه‌های مختلف و بدست آوردن نتایج آزمون‌ها بصورت عملی و مقایسه با محاسبات تئوری را فراهم می‌کند.

منوها