پیچش الاستیک

ویژگی‌ها

- بررسی پارامترهای گشتاور پیچشی، مدول برشي، زاویه پیچش، ممان سطح و طول میله در آزمون پیچش

- مجهز به دو نقاله متحرک جهت قرائت زاویه پیچش و قابل تنظیم در طول نمونه

- تحلیل آزمون پیچش بر روی نمونه‌ها با مقاطع گرد و جنس و قطر مختلف

-دارای فک سه نظامی جهت گیرش مناسب و آسان

- دارای ضمائم اعمال گشتاور

کاربرد

جهت تحقیق و بررسی پارامترهای موثر در آزمون پیچش

توضیحات

این دستگاه امکان بررسی پارامترهای گشتاور پیچشی، مدول برشي، زاویه پیچش، ممان سطح و طول میله در آزمون پیچش را بر روی نمونه‌هایی با قطر و جنس متفاوت با طول حدود 400 میلی‌متر فراهم می‌کند.

منوها