جهندگی

ویژگی‌ها

- مطابق استانداردهای ASTM D7121، DIN 53512، ISO 4662

- قرائت دیجیتالی با نمایشگرLCD

- ابزار رهاسازی خودکار

- سندان قابل تنظیم برای نمونه با ضخامت‌های مختلف

- گزینه میانگین برای سه نمونه آخر بر اساس استانداردها

- طراحی پاندول بر اساس مرکز ضربه

- کاربری و تعمیر و نگهداری آسان

- قیمت بسیار پایین

کاربردها

صنایع پلاستیک

دستگاه تست جهندگی آداکو برای تعیین خاصیت ارتجاعی نمونه‌های استاندارد لاستیک به کار می‌رود. لاستیک‌ها مواد خوبی برای جذب انرژی هستند. در بسیاری از کاربردها (مانند میراگرها)، لاستیک‌ها برای کاهش ضربه برگشتی و میرا کردن ارتعاشات به کار می‌روند.

توضیحات

بر اساس استاندارد ASTM D7121 و DIN 53512 و ISO 4662، دستگاه تست جهندگی آداکو یک پاندول دقیق و یک سندان مستحکم دارد که نمونه را می‌توان به سادگی روی آن قرار داد. قابل تنظیم بودن موقعیت سندان به کاربر اجازه می‌دهد تا نمونه‌هایی با ضخامت‌های مختلف را روی آن قرار دهد. یک ابزار رهاساز خودکار(نوع مغناطیسی) وجود دارد که تست را بدون خطای رهایش هنگام شروع، انجام می‌دهد (مشکلی که به هنگام استفاده از رهاساز مکانیکی وجود دارد). درضمن، گزینه کالیبراسیون برای تنظیم ارتفاع رهایش (زاویه) با استفاده از کلید کالیبراسیون روی پنل دستگاه وجود دارد. پاندول بر اساس حداقل فاصله بین مرکز ضربه پاندول و خط ضربه طراحی شده است. این ویژگی دینامیکی در زمان ضربه تمامی نیروهای جانبی را در یاتاقان‌ها حذف کرده و همه انرژی پاندول به نمونه منتقل می‌شود. پاندول از یک ارتفاع (زاویه) مشخص رها شده و پس از برخورد، ارتفاع (زاویه) برگشتی با استفاده از یک کدکننده (encoder) افزایشی اندازه‌گیری می‌شود. نسبت ارتفاع برگشتی به ارتفاع اولیه (مقدار جهندگی) به صورت دیجیتالی روی پنل دستگاه به درصد(%) نمایش داده می‌شود. بر اساس استاندارد ASTM، شش تست باید انجام شده و میانگین سه تست آخر باید گزارش شود. اين دستگاه می‌تواند بر اساس دستورالعمل توضیح داده شده‌ی فوق کار کرده و نتایج نهایی را به صورت دیجیتالی گزارش دهد.

منوها