تست سایش

ویژگی‌ها

- استفاده از بوش خطی بدون اصطکاک برای کفه‌ی مخصوص قرار دادن وزنه

- مطابق با استانداردهای DIN 53516 و ISO 4649

- استفاده از گیره‌ی مخصوص نگهدارنده‌ی نمونه

- دارای سینی جمع‌آوری مواد ساییده شده

- دارای حالت پیوسته و پله‌ای دوران درام

- امکان دوران گیره‌ی نگهدارنده‌ی نمونه

- امکان تنظیم مسافت سایش

- سهولت در کارکرد و نگهداری

- دارای قیمت پایین

- دارای قاب محافظ

کاربردها

صنایع لاستیک‌ سازی

دستگاه تست سایش آداکو برای تعیین میزان مقاومت الاستومرها تحت نیروهای اصطکاکی به کار می‌رود. سرعتی نسبی بین دو سطح در حال تماس نیروی اصطکاکی ایجاد می‌کند که منجر به کاهش حجم سطح ضعیف می‌شود. موادی مانند لاستیک‌های در حال کار (تایرها، تسمه نقاله‌ها ، کفی و پاشنه‌ی کفش) که با مواد جامدی در تماس هستند که در اثر آن سایش در آن‌ها رخ می‌دهد. تداوم سایش یکی از مسائل مشکل‌ساز است و باید آنرا در طراحی و تولید مدنظر قرار داد. تست سایش بر اساس استانداردهای DIN 53516 و ISO 4649 شاخص مناسبی برای ارزیابی مقاومت لاستیک در برابر فرسایش اصطکاکی است

توضیحات

بر اساس استاندارد DIN 53516 و ISO 4649، یک نمونه‌ی آزمایش استوانه‌ای از الاستومر باید به صورت عرضی تحت یک فشار تماسی ثابت در مسافتی از پیش تعریف‌شده با سرعتی ثابت در تماس با یک کاغذ سنباده که روی سطح یک سیلندر دوّار چسبانده شده، ساییده و کاهش جرم آن تعیین شود. گرید کاغذ سنباده به همان روش کاهش جرم با استفاده از یک الاستومر استاندارد سنجیده شده و باید از نظر مقدار در محدوده‌ی مشخصی باشد. سپس کاهش جرم به دست آمده‌ی الاستومر، با استفاده از دانسیته‌ی محاسبه‌شده آن به حجم تبدیل می‌شود و سپس این کاهش حجم با توجه به گرید آن کاغذ سمباده در نظر گرفته می‌شود

منوها