ناچ زن

ویژگی‌ها

- ابعاد شيار يا فاق (Notch) مطابق استانداردASTM E-23 ، ISO 148 وEN 10045-2 بر اساس نوع تیغه

- فیکسچر قابل تنظیم جهت نمونه شارپی و آیزود

- کارکرد دستی

- ايجاد سریع شيار يا فاق استاندارد در نمونه (کمتر از 5 ثانیه)

- مناسب جهت نمونه‌هایی تا حداکثر سختی 45 HRC

- قابليت تعویض تیغه بر اساس استاندارد و سختی نمونه

- قطعه میراگر جهت اجتناب از سقوط آزاد نگهدارنده تیغه

- دارای تاییدیه ابعادی تیغه

کاربرد

ايجادشيار يا فاق (Notch) استاندارد بر روی نمونه‌های مورد نياز برای آزمون ضربه

توضیحات

جهت انجام آزمون ضربه، بایستی مطابق استاندارد مربوطه نمونه‌سازی انجام گيرد و تست های متعددی انجام شود تا نتايج دقيقی با شبیه سازی شرايط تنش سه بعدی حاصل شده و از پراکندگی نتايج ممانعت به عمل آيد. بنابراين برای ایجاد تمرکز تنش و اطمینان از شکست نمونه از پشت محل شيار، دقیقا در مرکز نمونه و پشت به پاندول باید یک شکاف دقیق مطابق استاندارد ایجاد گردد. دستگاه ناچ زن آداکو این شکاف دقیق بر روی نمونه را ایجاد می‌کند.

منوها