رومتر

ویژگی‌ها

- تبعيت از استانداردهای ISO 3417 ,ASTM D 1349 ,D 3185 ,D 3186 ,D 3187 ,D 3190 ,D 4483

- گستره‌ی گشتاور: 0~200 dN.m

- کنترل دما با کنترلر PID (Proportional Integral Derivative) و با سرعت پاسخ‌دهی مطلوب

- فرکانس نوسان ثابت 1.7 هرتز 100 cpm

- کاملاً رايانه‌ای (کنترل عمليات توسط رايانه)

- تکرارپذیری و قابلیت اطمینان بالا

- گزارش تست پیشرفته

- سهولت در استفاده

- تعمیر و نگهداری آسان

- کاليبراسيون گشتاور به صورت Dead Weight

کاربردها

- تعيين و تبيين مشخصه‌های ولکانيزاسيون آميزه‌های لاستيکی قابل ولکانيزه شدن

- کنترل کيفيت در فرايند توليد لاستيک

- تحقيق و توسعه تست آميزه‌ی لاستيک خام در ارزيابی فرمولی و برای ارزيابی مواد خام گوناگون در توليد آميزه‌های لاستيکی (قابل ولکانيزه شدن)

توضيحات

برای تعيين مشخصه‌های ولکانيزاسيون آميزه‌های لاستيکی از دستگاه‌های رومتر اداکو استفاده می‌شود. برای اين منظور، نمونه‌ای از آميزه‌ی لاستيکی قابل ولکانيزه‌شدن در حفره‌ی قالب‌ها قرار گرفته و تحت فشار مثبت آب‌بندی شود. حفره به دمای ولکانيزاسيون رسانده شده و تست تنها با یک کلیک آغاز می‌شود. پس از بسته شدن قالب‌ها، لاستيک تماماً يک ديسک مخروطی دو طرفه را احاطه می‌کند. ديسک ابتدا با دامنه‌ی چرخشی کم (1 يا 3 درجه) شروع به نوسان می‌کند و اين عمل سبب بروز کرنش برشی (shear strain) در نمونه می‌شود. تغییرات گشتاور و دما نسبت به زمان روی مانیتور نشان داده شده و نتایج کامل، در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. ابزار خارج کردن خودکار دیسک به کاربر اجازه می‌دهد تا نمونه‌ی پخت‌شده را بیرون آورده و دیسک را تمیز کند. اين آزمون زمانی تکميل می‌شود که گشتاور ثبت‌شده به يک مقدار تعادلی يا يک مقدار حداکثری رسيده باشد و يا اينکه يک زمان معين سپری شده باشد.

منوها