منو وسیکومتر

ويژگی‌ها

- تبعيت از استاندارد ASTM D 1646 و ISO 289: 2005 و DIN 53525, part 1-4

- اندازه‌گيری و ثبت دما در محدوده‌ی RT-200 ○C

- اندازه‌گيری و ثبت گشتاور در محدوده‌ی 0-100 MU

- کاملاً رايانه‌ای (کنترل عمليات توسط رايانه)

- کنترل دما با کنترلر PID (Proportional Integral Derivative) و با سرعت پاسخ‌دهی مطلوب

- تکرارپذيری و قابليت اطمينان بالا

- گزارش تست پيشرفته شامل گراف‌های ويسکوزيته (viscosity)، اسکورچ (scorch) و واهليدگی تنش (stress relaxation) و محاسبه‌ی مقادير مربوطه

- تعمير و نگهداری آسان

- سهولت در استفاده

- کاليبراسيون گشتاور به صورت Dead Weight

- سرعت چرخش روتور 2 دور در دقيقه (ثابت)

کاربردها

- بررسی خواص رئولوژيک لاستيک‌ها و الاستومرها

- بررسی تأثير دما و زمان روی ويسکوزيته مواد لاستيکی

بدست آوردن نقاط خاص و اطلاعات گرافيکی واحدهای مونی (Mooney Units) اعم از مونی ويسکوزيته (Mooney viscosity)، مونی اسکورچ (Mooney scorch) و واهليدگی تنش (Stress Relaxation) و نيز دما بر حسب زمان

مناسب برای کنترل کيفی و نيز تحقيق و توسعه به جهت ترکيب آميزه‌های لاستيکی و الاستومری

توضيحات

ولکانيزاسيون لاستيک‌ها و الاستومرها جهت تعيين خواصی همانند مونی ويسکوزيته (Mooney Viscosity)، مونی اسکورچ (Mooney Scorch) و واهليدگی تنش (Stress Relaxation) با استفاده از دستگاه‌های منو ویسکومتر شرکت آداکو، صورت می‌‌گيرد. کار با اين دستگاه بسيار آسان بوده و نتايجی با دقت بالا بدست می‌آیند، ضمن آنکه تمامی مراحل آزمون، به صورت خودکار انجام می‌گيرد. کاربر، مسئول قرار دادن نمونه‌ در داخل دستگاه می‌باشد و پس از آن، تست با يک کليک تا انتها پيش می‌رود. زمانی که تست به پايان برسد، پنجره دستگاه به صورت خودکار باز شده و کاربر می‌تواند آميزه‌ی پخت‌شده (cured) را براحتی از دستگاه خارج نمايد.

لازم به ذکر است که با توجه به نوع آزمون، دو نوع روتور استاندارد (با قطرهای متفاوت)، قابل انتخاب و نصب بر روی دستگاه می‌باشند، به گونه‌ای که برای نمونه‌های بسيار ويسکوز که احتمال لغزش slippage از ميان قالب‌ها وجود دارد و ممکن است مقدار واحد مونیMooney Unit از ظرفيت گشتاور دستگاه فراتر ‌رود، روتور استاندارد کوچک مورد استفاده قرار می‌گيرد.

منوها