آماده سازی

 

 

انواع پرس و ادوات آماده سازی نمونه (قالب های دنبلی)

- پرس پانچ پنوماتیک به ظرفيت 1 تن

- پرس پانچ دستی

- قالب جهت تولید نمونه تست کشش لاستیکی

- قالب جهت تولید نمونه تست کشش پلاستیکی

- قالب جهت تولید نمونه تست پارگی

- قالب جهت تولید نمونه تست سایش

- قالب جهت پانچ نمونه‌‌های لاستیکی

- قالب جهت تولید نمونه تست کشش لاستیکی

- قالب پانچ نمونه‌های لاستیک

- قالب جهت پانچ نمونه‌های لاستیک

- قالب وایرکات روکش سیم

- فیکسچر مانایی فشار

- فیکسچر تست فشار (مخصوص لاستیک‌ها)

منوها