فک قرقره ای

فک قرقره‌ای به ظرفیت 500 کيلوگرم و 2 تن

ویژگی‌ها

- حذف تمرکز تنش برای گرفتن صحیح نمونه‌های سیم

- ظرفیت: 500 کيلوگرم و 2 تن

- کارکرد دستی

کاربرد

- آزمون کشش برای سیم‌های فلزی و الیاف با مقاومت بالا

توضیحات

برای تست کشش سیم‌ها، استفاده از نمونه‌های دمبلی شکل امکان‌پذیر نیست. درضمن، تمرکز تنش در لبه‌های فک می‌تواند منجر به گسیختگی نمونه پیش از رسیدن به استحکام نهایی شود. این فک راه حل مناسبی برای این منظور جهت کاربردهایی تا ظرفیت 500 کیلو و 2 تن میباشد.

منوها