فک‌های گیره‌ای

ویژگیها

فک گیره‌ای مینیاتوری به ظرفیت 200 کيلوگرم

فک میکروتنسایل به ظرفیت 20 کيلوگرم

فك گيره‌ای یک طرفه (تست فیلم) به ظرفيت 100 کيلوگرم

فک گیره‌ای به ظرفیت 250 کيلوگرم

فک گیره‌ای به ظرفیت 250 کيلوگرم

منوها