تست اورینگ

ویژگی‌ها

- چرخش نمونه حین کشش توسط پولی‌های نصب شده روی بلبرینگ با اصطکاک بسیار کم

- مطابق استانداردهای Din 53504 R1,Din 53504 R2 , ASTM D 1414 , BS 3704

- دارای کورس زیاد (800 میلی‌متر) جهت تست انواع اورینگ

- امکان نصب پولی‌ها با قطرهای مختلف مطابق با نمونه

- ظرفیت 2 کیلونیوتن

کاربرد

- تست کشش انواع اورینگ

توضیحات

فیکسچر تست اورینگ جهت تست انواع اورینگ استفاده شده و حین کشش اورینگ توسط مکانیزم خاصی آن را چرخانده و پولی‌های با قطر مختلف متناسب با اورینگ قابل نصب می‌باشد.

منوها