نرم افزار کشش

ویژگی‌ها

- کالیبره کردن نیرو، تنش، جابجایی و کرنش

- ترسيم منحنی تنش- کرنش یا نیرو- جابجایی

- کنترل سرعت، موقعیت، نیرو و کرنش

- تعریف روش‌های گوناگون تست (کشش، فشار، چرخه‌ای، مرحله‌ای، خزش، رهایش و ...)

- تغییر واحد (MKS، SI، BS و گزینه‌های قابل تعریف دیگر)

- مقایسه چند نتیجه (نمودار: امکان روی هم انداختن یا شیفت دادن نمودارها، نتایج: حداکثر-حداقل، انحراف معیار و میانگین هر نقطه از نمودارها)

- انتقال داده‌ها به نرم‌افزار اکسل مایکروسافت آفيس

- سیستم عامل: Microsoft Windows 95, 98, 2000, NT, XP, Win 7, Win 8

- کنترل Crosshead

- کیبورد مجازی کنترل Crosshead روی مانیتور و کیبورد کامپیوتر (بالا، پایین، استارت، توقف و برگشت Crosshead و صفر کردن مقادیر نیرو، جابجایی و کرنش)

- ذخیره‌سازی و بازخوانی داده‌های تست

- گزینه ذخیره و بازخوانی گروهی جهت ذخیره‌سازی نمونه‌های مشابه

- درجه‌بندی، مقیاس، رنگ و طرح‌بندی قابل تنظیم (خودکار و دستی)

- تنظیم تست:

تنظیم سرعت تست (و پارامترهای تست)

دو سرعت قابل انتخاب حرکت ( Crosshead آهسته و سریع)

- برنامه‌ريزی تست

- توانایی تعریف تست‌های خاص بر اساس تکنیک فرایند (به عبارتی دیگر تست با پیش بار، تغییر سرعت پس از رسیدن به کرنشی مشخص و ...)

تنظیمات:

وارد کردن اسم، کد و ID نمونه ، تاریخ، اسم کاربر و قسمت توضیحات

وارد کردن طول اولیه و سطح مقطع (قطر یا پهنا، ضخامت یا وزن، طول*)

- گزارشات:

گزارشات پیشرفته تست

شناسایی طیف وسیعی از نقاط داده (Data point)

(الف) نقاط کلاسیک: پیک، شکست، تسلیم، تسلیم بالایی، تسلیم پایینی، تسلیم میانی، تسلیم به روش آفست و گرفتن میانگین در محدوده بین دو نقطه جابجایی

(ب) نقاط کلیک شده: هر نقطه از نمودار تست که با ماوس مشخص شود

(ج) نقاط فیلتر شده: در نقطه مشخصی بر اساس پارامترهای نیرو، جابجایی ، تنش، و ازدیاد طول

اطلاعات پارامترهای هر نقطه داده (Data Title) : نیرو، تنش، جابجایی، ازدیاد طول، ازدیاد طول پس از شکست، مدول، انرژی و تنش خمشی

- تعیین مدول الاستیک

- تغییر نام، حذف، افزودن و مرتب کردن نقاط داده

- پاک کردن و جایگزینی عناوین داده‌ها

- مقایسه بین نمودارها و نتایج برای هر نقطه داده (حداکثر- حداقل، انحراف معیار و میانگین)

- ذخیره‌سازی فرمت گزارشات

- گزینه Copy to Clipboard برای نتایج

- تنظیمات چاپ:

پرینت‌گیری کامل نتایج (رنگ‌ها و نواحی مختلف)

پرینت قسمت‌های انتخاب شده با یکدیگر (عنوان، گراف، مشخصات، نتایج و قسمت توضیحات‌)

منوها