سختی سنج B

ویژگی‌ها

- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه‌ی عقربه‌ای بصورت دستی (بستن بصورت گیره‌ای، فاصله مفید 0 تا200 میلی‌متر با صفحه‌ی عقربه‌ای استاندارد)

- دارای گیره با قابلیت تنظیم مکانیکی جهت محافظت از صفحه‌ی عقربه‌ای نصب شده وعدم برخورد با پایه

- دارای پایه جهت نصب انواع ساعت سختی‌سنج شور (Shore) (صفحه‌ی عقربه‌ای (dial))

- مطابق با استاندارد‌های ISO 868-7619 / ASTM D 2240 DEN 53505

- استفاده از بوش خطی جهت کاهش اصطکاک حین بارگذاری

- پایه و نگهدارنده صفحه‌ی عقربه‌ای بصورت کاملا عمود بر هم

- دارای دستگیره بارگذاری (کورس بارگذاری 0 تا 15 میلی‌متر)

- دارای دو وزنه استاندارد جهت استفاده از شور A و شور D

کاربرد

اندازه‌گیری سختی لاستیک‌ها

توضیحات

در آزمون سختی مطابق استاندارد مربوطه نیروی مشخصی به یک قطعه فرورونده جهت نفوذ در نمونه اعمال شده و با توجه به مقدار نفوذ قطعه فرو‌رونده در نمونه، میزان سختی سطحی توسط ابزار اندازه‌گیری مربوطه بدست می‌آید. Shore D دارای صفحه‌ی عقربه‌ای شور A با دو عقربه جهت قرائت دقیق و تعیین مقدار سختی سطحی لاستیک‌ها استفاده می‌شود.

منوها