کابینت دیواری (کابین هوایی)

سکوبندی آزمایشگاهی -کابینت دیواری (کابین هوایی):بدنه ازجنس MDF ملامینه سفید رنگ و درب آن از جنس شیشه 6 میلیمتر برنزی با لبه های پرداخت شده می باشد.

منوها