کابین ایستاده - Walk in booth

غرفه DC از stainless steel AISI 304 L ساخته شده است و دارای سازه خود حمایت کننده است. ورقه های فلزی با خم پرس با قطر تقریبا 3 میلیمتر به منظور راحتی در تیز کردن به صورت منحنی در آمده است.
سیستم تهویه:
تهویه به وسیله فن های سانتریفیوژ با ورودی دوبل ، تک فاز V 230 ، Hz 50 و از درجه امنیتی IPSS انجام می شود.
سیستم فیلتراسیون:
بخش فیلتراسیون فوقانی به وسیله پنل پخش کننده مشبک که از Stainless Steel AISI ساخته شده است، محافظت می شود.
پلنیوم :
از جنس مواد پارچه برای توزیع هوا و کاهش صدا ساخته شده است.با فشار منفی برای جلوگیری از فرار یا انشعاب هوا از فیلتر هپا طراحی شده است.
فیلتراسیون در مراحل زیر انجام می شود :
• مرحله پیش فیلتر به وسیله خانه های فیلتراسیون G3 مطابق با EN779 و دارای 80% کارای
• مرحله پیش فیلتر به وسیله کیسه های دو سطحی F2 مطابق با EN779 و دارای 95% کارائی
• مرحله فیلتراسیون کامل ، متشکل از فیلترهای هپا H14 با دمپر کنترلی حجم هوا ، ورودی تست DOP/DOS برای اسکن فیلتر و یکپارچگی پلنیوم سیل شده
محیط از فضای کاری به وسیله یک مانع فلزی مانند پرده PVC جدا می شود.
سیستم روشنائی به وسیله لامپ های فلورسنت SOW که بر روی سقف فضای کاری قرار گرفته است، انجام میشود.پروفیل روشنائی سقفی از به وجود آمدن تلاطم در جریان هوای یک طرفه جلوگیری می کند و فاکتور محافظتی IPS4 را گارانتی می کند.
کنترل پنل و جعبه الکتریکی بر روی دیوار عمودی پشتی قرار گرفته است.پنل دسترسی به اجزای الکتریکی از Stainless Steel AISI 304 ساخته شده است و فاکتور قطعی IPSS را گارانتی می کند.

منوها